Kay Parlamentaria llika Evo Morales Pushak katichun hatun tapuyta yanapan

Viernes, 19 de febrero del 2016 - 10:28 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Red Parlamentaria por la Soberanía y la Unidad Latinoamericana y Caribeña

Kay Parlamentaria por la Soberanía y la Unidad Latinoamericana y Caribeña tantari, suyupak 17 Mamallaktakunamanta kari warmi kamachiy killkakkuna killkashpa tukuykunaman rikuchirka, paykunaka Evo Morales Pushak katichun hatun tapuyta yanapan, chayka Bolivia Mamallaktapi Pushak, kipapushak shukkutin yapa llankashpa katichun yanapan.

Chay willaypika, 30 yalli kamachiy killkakkunami “tukuykuna, Bolivia llakta paykuna hayñita, awkita charikpi, Evo Morales Mamallaktata pushashpa katichun shunkumanta yanapayta rikuchirkakuna”.

Kay hawa, Ecuador llaktapak Mamallakta Tantanakuyta pushak, mama Gabriela Rivadeneira, “runakunapak tantarikunallatakmi Evo Mamallakta Pushak katichun hatun tapuyta rurana nirkakuna, wiñaykawsaypi mushuyaykuna tiyarichun mañarka, kunan rikukpika 1.500.000 wakcha runakunami wakchayaymanta llukshishka nirka ”.

Paymanta, Héctor Rodríguez, Venezuela Mamallaktamanta Jefe del Bloque Parlamentario, chay “Patria del Libertador Simón Bolívar llaktamanta, Hugo Chávez Awki pushakpak shutipi Bolivia llaktata shunkupi charinchik, kay mushuk hatuntapuyta mishashpa, chay llakta alli kawsaywan katichun ñankunata apamuchun munanchik, shinallatak Apaya-yala tantarichun munanchik” nirka.

Paypak willaypi Llika Tantari rimashka:

Paypak llakta shutipi Morales pushakpak llaktaykunata rikuchishka, wakchayaymanta ñakarishka; wasikunata rurashka, yachana wasikuna rurashka, hampina wasikuna rurashka; llankana kuskakuna allichirishka rikurishka.

Shuk pushak (Evo Morales) paymi Apyayalapi, Caribe llaktakuna yaykurichun, tinkurichun achkata ynapashka, chaymanta charikkuna mana alli rikushka.

Kay Red Parlamentaria por la Soberanía y la Unidad Latinoamericana y Caribeña tantarika kari warmi kamachiy killkakkunapak llankaykunata tarina, mushukyachik hatun kamachikkuna rurashka kamachiykunata kamana.

Shamuk punchakuna kay tantari Buenos Aires, Argentina llaktapi tantarinata rimanka, chay llakta pushak achka runakunata llankaymanta surkushka llaktapi, tukuylla mitachikunata wichiyachishka Mamallaktapi tantarinka.

JC-kichwa

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador