Kay CAL: Comisión de Justicia, LOFL kamachiyta kallari allichinka

Jueves, 10 de enero del 2019 - 12:19 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay Consejo de Administración Legislativa, CAL tantari, shamuk samarina punchata rimankapa tantarirka.

Shinallatak Plan Estratégico Institucional de la Asamblea Nacional para el 2019 – 2021 llankayñanta riksirka, kay Función Legislativa kamachiyta allichinka shuk minkashkata wiñachinata rimarka.

Kay rimanakuyta kallarishpa Cristina Reyes tantarita pushak, kimsaniki rimayta charikta churarka.

Shinami payka Luis Fernando Torres yallik kamachiy killkakpak ranti llankanka. Kay CAL tantarita pushak, mushuk rimayta charikta kushilla CAL ukupi llankachun shamupay nishpa rimarka, kaypika tukuylla tantarishpa shuklla yuyaywan llankanami kan nirka.

Chinikukuna kipa, Soledad Buendía kamachiy killkak rimanakuna yuyayta shuktakyachishun nirka, chaypi Ana Galarza kamachiy killkakpak llakita rimashun mañarka. Kay mañayta kaypi kak kamachiy killkakkuna chaskirka, rimayta shuktakyachinatapash arinirka.

Kutin, CAL kamachik kanchis apuchiwan Comisión de Justicia tantari, LOFL kamachiy mushukyachinka kallari llankaypi churachun mañarka, shina kay Kamachiyta allichichun shuktak tantarita wiñachina mana mutsurinka.

Kay tantari pusharikuy pachapi Ronny Aleaga kamachiy killkakta chaskirka, payka shuk pacha washaman Gestión Documental del Parlamento ukuman shuk paktay wanayta paktay pankata chayachirka, chay pankaka Ana Galarza kamachiy killkakta wanachina hawa rimarka.

Kay Mamallakta Tantanakuypak willayta hapishpa, Ronny Aleaga kamachiy killkak mañashka mutsuyta paktachin nirka, chaypi tawka kamachiy killkakuna tantarishpa imashina llaki kashkata riksinkapa taripayta rurana nirka, shinami Función Legislativa kamachiy 164 kamachiypi rimashkata paktachishpa, CAL tantari minkashka churarka.

Katipika, Mamallakta Tantanakuy 2019 watapi, panchi killa, 18 punchamanta, pawkar killa, 1 punchakama samarichun arinirka.

DS/jc-kichwa

 

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador