Mamallakta Tantanakuy Ana Galarza kamachiy killkakta llankaymanta surkun

Viernes, 08 de febrero del 2019 - 10:54 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Mamallakta Tantanakuy, kay Comisión Mutipartidista tantari willayta uyashpa, Ronny Aleaga kamachiy killkak, chay Ana Galarza kamachiy killkakta huchachishpa, 91 apuchiwan llankaymanta surkurka.

Chayka ña mana kamachiy killkak kanchu, paypak llankaypi huchata charishkamanta wanachishka sakirin, Función Legislativa kamachiypak 163 niki, 3 yupayta paktachin.

“Ckay Comisión Multipartidista tantarita pushak tukushpa, Mamallakta Tantakuypi kamachiywan allita llankarkani, ruraykunata achiklla pushakkunaman willarkani, shinami mayhakuna llapishpa mañakpipash mana yanaparkani, kay kamachiy killkak mana llaktay tuputa churashkachu”, shinami Raúl Tello hatun tantaripi rimarka.

Shinami Función Legislativa kamachiypak 163 niki, 3 yupaypi rimashkawan huchachishkata riksichirka, kaytami kari warmi kamachiy killkakkuna llaktay llankayta paktachina kanchik nirka, kaywan Aleaga kamachiy killkak huchachishpa shayarirka. Chaymanta Ana Galarza kamachiy killkakta yanapakkunawan llankaypi pantarishkamanta llankaymanta surkurka.

Shinalltak, Lourdes Cuesta kamachiy killkak, pay Minkashkaman yaykurishka punchamanta, ña Galarza kamachiy killak pantaykunata charishkata yachakchayarkani, nirka. Chayta rikushpa ñukanchik kamachiy killkakkuna, kamachiyta katishpa, kachakkuna mañashkata katishpa llankana kanchik nirka, pantaykunata charikpi huchachina kanchik nirka.

Shinallatak Amapola Naranjo kamachiy killkak, Comisión Multipartidista tantariman yaykurishka kamachiy killkak, asha kamachiy killkakkunapak willayta chayachirka, mama Galarza warmita llankaymanta surkuna allimi kan “Ana Galarza warmi Mamallaktapak, markapak, Mamallakta Tantanakuypak”, mana alli llankashka.

EG/ds/jc-kichwa

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador