Mamallakta Tantanakuyta pushak, César Litardo llankaypak, kamaypak llankanata munan

Miércoles, 15 de mayo del 2019 - 11:41 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Mamallakta Tantanakuyta pushak, César Litardo, Ecuavisa karurikuchikpi rimarka, chaypika llankaypak, kamaypak llankanata munanini nirka.

Shinami tukuy kamachiy killkakkunawan rimanakuyta charishpa allita llankashun nishpa Mamallaktaman, istallaktakunaman rimarka.

Chikan chikan llaktay tantarichun rimankuyta charishpa Mamallakta Tantanakuyta pushankapa yaykurinchik, rimarka.

Shinallatak shuktak kamachikkunawan alli llankaykunata shuklla yuyawan: alli kamachiyta killkana, llakikuna tiyashkata allichina kanchik, rimarka.

Tukuykunawan yuyarishpa, Mamallaktapak katikillata rurana, llankay tiyachun, kullki mirarichun yalli llankana kanchik nirka. Kay Fomento Productivo kamachiyta imashina paktashkata rikushun nirka, llankakwasiyuk llankashka, tukuylla llankakwasikuna llankashkata katishun nirka.

Kamachikkunapak llankayta, llaktaytapash katina kan nirka, sapan llankaykunata, katikuykunata sumaychashpa, kay llankaykuna ayllullaktapak munayta paktachinka, llaktay tantari, chikan yuyatapash mana katina kan, nishpa riksichirka.

Kay Comisión de Fiscalización tantari, kayna aymuray, 14 puncha, yallik María Fernanda Espinosa ista kamachikta Mamallakta Tantanakuy yuyarirka, shinami karurikuchikpi tukuy llaktaman riksichirka.

MG/lila/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador