Minkarishkakuna Inmobiliar llankakkunata chaskinka llankakpak hayñita wakllichishkamanta

Jueves, 25 de junio del 2020 - 15:54 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay Participación Ciudadana y Control Social Minkarishka kaya puncha, 26 puncha raymi killa, 15h00 pacha chishipak tantanakunka, kaypimi Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) tantanakuypi llankakkunata chaskinka. Kay llaktapak llankay wasipi llankakkunapak hayñita wakllichishka nishkata riksinkapak.

Alejandro Boada runaka, Comité de Servidores y Trabajadores tantanakuyta pushak, shuk killkatami Pabel Muñoz kamachiy killkakman chayachirka, Minkarishkapi llankak, kay Decreto Ejecutivo 1064 killka, kay yallik 19 puncha aymuray killa 2020 wata willachishka, kay llankay wasi chinkarinapak mana pakta achiklla rikuchiyta chayachishkachu, shinallatak llankakkunata llukshichinapak tawka ruraykunata yuyashkamantalla paktakushka.

Rikuchirkapashmi, ashtawanpash, llankay wasikunata anchuchinapak ruraykuna achiklla kachun mashkashpa chaypakka tukuy kamachiykunatami allichina kan kayshina Llaktapak charishkata rikushpa katinapak.

Minkarishka runakunapash Carla Molina runata uyanka, llankak warikuna wankurishkapak shutipi rimarik shinallatak Fernando Arboleda, llankak runakunapak shutipi rimarin, kay Código del Trabajo kamachiypi kimirishka.

SV/cz/cg-kchw

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador