CAL kamachiy killkak Diego Ordóñez shutipi paktalla astita rikushpa katinkuna.

Jueves, 25 de noviembre del 2021 - 14:57 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
CAL sustancia el proceso disciplinario contra el asambleísta Diego Ordóñez

Consejo de Administración Legislativa (CAL) tantanakuy, Guadalupe Llori Abarca apaywan, malli tiyashka mañashka paktalla astita rukuywan yachayrurak chayshina paktachiwan kallarirka, Mónica Palacios Kamachiy Killkak rikuchikunata kay Diego Ordóñez, kamachiy killkakpak shutipi churashkata, kay paktalla asti rikuykunawan 11 niki, 3, 13, 14 yupaykuna kay uchilla kamachiy paktalla katinapak  kamachiy kamay mutsurikunapi maypika kamachiy killkakkuna wanaykunapi yallikpi allichichun katinkuna

Kamachiy killkak Mónica Palacios, kamachik yanapak shuktipi, malli rikuchikunata paktachi tukuy mana allikuna yallichishkapi rikushpa kay 170 niki, shuk yuyay kay Kamachiy Awlli Kamachik rikuchin, kamachiy killkakkuna sinchita pacha mana alli rimaykunata kay uku chayshina hawa kamachiy killkakkuna akamachikpi alli paktachi tiyachun katin.

Malli tiyashkakunapi rikushpa ruraywan, kamay hayñi ruray, kamachiy killkak Diego Ordóñez, kay kariwarmi hatun llakichi rikuykunata chimpapurarka, chayshina rantimanta sumaychay tiyachun kutinpash nirka, maypika mayhankuna llaktay pushay. Huchachikunata churashkata mana chayachirka mana willarka.  

Chaymanta, Mamallakta Tantanakuy pushak, Guadalupe Llori Abarca, chay pachapi tukuy mallikuna chanishkami kanka nirka.

Tukuri pachapi, Hatun Kamay Satallichak wankuri shuk rikuchita CAL tantanakuyman uchilla kamachiy kay Mamallatkata Tantanakuypak paktachita mushukyachi hamutachun chayachirka.  

RSA/pv/gu-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador