Llakta chaypikanata yanapanapak utkashpa rimanakuna: Virgilio Saquicela

Martes, 21 de junio del 2022 - 08:07 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay CNN en Español llika willachikwan rimanakushpa, Mamallakta Tantanakuyta pushak, Virgilio Saquicela, tantanakuykunata, llaktayukkunatami chimpapura tiyarishpa utka, achikllata tukuy llaktayuk chaypikanamanta, llaktapi llankaywasikuna kikin llankay charinamanta rimanakunaman kayachirka.

Rkirishkataka kunantakmi allichina kanchik, Ecuador llaktayukpura chimpapurayta sakishpa, kashnami Mamallakta Tantanakuyta pushakka nirka, ashtawanka "shuk purinaklla ñanta charinapakka yuyarinakushka killkatami mutsunchik shinallami tukuy shuyashka alli llankaywan katinapak kallarishun" nirkami.

Pushak, Virgilio Saquicela kamachi killkakka Conferencia Episcopal Ecuatoriana, del Sistema de Naciones Unidas, Comité Internacional de Cruz Roja pushakkunata shinallatak Ecuador llaktapi shukllapak, llaktapak Sumay Yachanawasikunata, Mintalay ruraytapash rikuk tantanakuykunata, shinallatak llaktapi rikunata charik tantanakuy pushakkunatapashmi chimpapura tiyarishpa rimanakuyman kayachirkanchik, kay punchakuna mamallakta hatun llaki kawsay charishkata rikunapak.

Nirkapashmi kayshina kayachishka killkawanka Llakta pushak, Guillermi Lasso, shinallatak Conaie pushakkuna, llaktayuk tantanakuy pushakkunapash utkashpa rimanakuyman tiyarichun kayshina lllaktapi llakikunata allichinkapak, chimpapurayta ashayachinkapak shinallatak Ecuador llaktayukpak hayñikunata sumaychanapakmi kan, nirkami.

Mana rimanakukpika Llaktami wakllirin, utkashpami rimanakuna kanchik, nirkami..

BG-PV/cg-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador

escort bursa

bursa escort

görükle escort bursa eskort bayanlar bursa eskort bursa escort bayan bursa elit escort escort bursa vip escort alanya escort bayan antalya escort bayan bodrum escort