Kay ONU Tantanakuypi Runapak Hayñimanta Hatun Minkashka kay Ley del Uso Legítimo de la Fuerza kamachiyta arinishka allimi nin

Miércoles, 17 de agosto del 2022 - 19:19 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Kay ONU Tantanakuypi Runapak Hayñimanta Hatun Minkashka kay Ley del Uso Legítimo de la Fuerza kamachiyta arinishka allimi nin

Jan Jarab, kay Abya Yala Kullasuyu llaktapi Naciones Unidas para los Derechos Humanos Hatun Tantanakuypak Minkashka, shuk killkawanmi, Virgilio Saquicela, Mamallakta Tantanakuy pushakman, shinallatak, Seguridad Integral Minkarishkata pushak, Ramiro Narváez kamachi killkakman chayarka, kay killkapika Ley del Uso Legítimo de la Fuerza kamachiypi runapak hayñikunata rikunapi istallaktapi churashka kamaywan paktami kan shinallatak Mecanismos de Derechos Humanos de la ONU tantanakuymanta rikuchishkapi ushaywan paktarinatapash katirachunmi mañan.

Mamallakta Tantanakuy kay kamachiy arinishkawanka Ecuador llaktami kay suyu llaktamanta ashalla llaktakunapura Mamallakta Tantanakuymanta tukuy kamayta paktarinapak churashka rikurin, nirkami.

Mamallakta Tantanakuypak Soberanía, Integración y Seguridad Integral Minkarishkapi rimanakunapak yachakkuna yanapayta chayachinapak riksichishkawan, kay yanapaywanmi llaktayukkuna chaypikashpak pakta pakta allita riksishpa llamkarkanchik, shinami llaktayuk chaypinapak kawsanapak yuyaykunaka mutsun, kashkanmi Jan Jarab, nirka. .

Puchukaypika, Kay kamachiyta wiñachinapak minkashka llamkaywasikunawan makipuranapak shinallatak ushayta pakta pakta chayachinapakmi shinallatak runapak hayñikunata rikurashpa riksichinkapak, ukllanapakpashmi, nin.

PV/cg-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador