Mamallakta Tantanakuyka Ley del Artesano kamachiyta rurashpa hayñita paktachinapak llamkakun

Viernes, 11 de noviembre del 2022 - 19:25 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Mamallakta Tantanakuyka Ley del Artesano kamachiyta rurashpa hayñita paktachinapak llamkakun

Mamallakta Tantanakuyta pushak, Virgilio Saquicela, kay Salón Nela Matínez wasi uku rimanakuyman chayarka, Mamallakta Tantanakuypi, kay Día del Artesano puncha yuyarikushkamanta. Kay rimanakuymanka, Junta Nacional de Defensa del Artesano tantanakuymi kayachirka, kamachiy killkakkuna, Llaktapi pushakkuna shinallatak llakta ukupi makirurakkuna tantanakuykunapashmi chayamurka.

Mamallakta Tantanakuyta pushakka Mamallakta Tantanakuy maki rurakkuna chayamushkamanta kushiyashkami paykunami Ecuador llaktapi llamkayta wiñachin pushakkunapash, ñukanchik llaktapak llamkaykullkita kuyuchin shinallatak makiruray llamkaywan punchantami llamkay tiyachun wiñachin shinallatak, kayshinami, Ecuador rikcharishpa ñawpakman katichun rikchachin.

Mamallakta Tantanakuyka Ley del Artesano kamachiypi llamkanka, llamkayta wiñachikkunapak hayñita ukllashpa. "Ecuador llaktapak ukun pakashka kullkillamkay kashkata yuyanchik, yachachina shinalaltak Mamallakta Tantanakuymanta paykunaman wiñayta yuyarina punchapi napayta chayachinchik" nirkami.

Kay Junta Nacional de Defensa del Artesano Tantanakuyta pushak, Cuty Ycaza runami, Mamallakta Tantanakuy pushakman Ecuador llakta makirurakkuna alichishka shuk charina kararka. Shinallatak, kay tantanakuypi llamkak ayllukunamanpash riksiriyta chayachirka, paykunapak hatun llamkay charishkamanta.

SL/pv/cg-k

Ashtawan shuyukuna:

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, VIRGILIO SAQUICELA, CONMEMORA EL DÍA DEL ARTESANO ECUATORIANO. ECUADOR, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador